Ασύρματη μετάδοση ενέργειας μέσω μαγνητικού πεδίου

Έρευνα του North Carolina State University και του Carnegie Mellon University απέδειξαν ότι η ασύρματη μεταφορά ενέργειας μέσω ενός MRFE (magnetic resonance field enhancer) -που μπορεί να είναι κάτι τόσο απλό όσο ένας χάλκινος βρόχος- μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα της μεταφοράς κατά 100%, σε σχέση με τη μεταφορά απλά μέσω του αέρα.

Όπως επισημαίνεται σε σχετικό δημοσίευμα του PhysOrg, η χρήση MRFE θα μπορούσε να ενισχύσει την αποδοτικότητα μεταφοράς μέχρι και 5000% σε κάποια συστήματα, σύμφωνα με ειδικούς.

 

Η ασύρματη μεταφορά ενέργειας λειτουργεί ως εξής: ένα πηνίο-μεταδότης παράγει ένα μαγνητικό πεδίο και ένα πηνίο δέκτης μετά τραβά ενέργεια από αυτό το πεδίο.Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την ανάπτυξη τεχνολογιών ασύρματης μετάδοσης ενέργειας που θα είναι εμπορικά βιώσμες είναι η επίτευξη μεγάλης αποδοτικότητας. Ωστόσο, αυτό αλλάζει χάρη στη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Μέχρι τώρα, η βελτίωση της αποδοτικότητας στην ασύρματη μετάδοση ενέργειας αποτελούσε μεγάλο στόχο πολλών ερευνητικών ομάδων, και ένας από τους βασικούς «υποψήφιους» για αυτό ήταν η τεχνολογία των μεταϋλικών.

Η προαναφερθείσα μέθοδος υπόσχεται πολύ καλύτερες επιδόσεις -για την ακρίβεια, πέντε φορές καλύτερη από ό,τι μέσω μεταϋλικών, και 50 φορές καλύτερη από ό,τι απλώς μέσω αέρα.

Πηγη

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s